Euribor-intress.ee

Euribor® intressimäär,viimased kolm päeva

EURIBOR® (Euro Interbank Offered Rate) on iga päev kell 11 avaldatav enam kui 5000 Euroopa kommertspanga keskmine rahaturu instrumendi (peamiselt laenud) intress. Euribori® kasutatakse baasintressina nii pankadevaheliseks laenamiseks, kui ka pankade poolt klientidele laenamiseks.

Viimane aasta, 6kuu EURIBOR®
interest rates provided by homefinance.nl
Terve periood, 6kuu EURIBOR®
interest rates provided by homefinance.nl

.


.